Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

O wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego myślimy wówczas, gdy weszliśmy w posiadanie znacznej ilości gotówki. Niekiedy jest to konieczne również wtedy, gdy chcemy sprzedać lub zamienić kupione na kredyt mieszkanie

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego – aspekty prawne

Do momentu wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym z dnia 22 lipca 2017 roku wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie była opłacalnym rozwiązaniem. Banki mogły dowolnie ustalać okres obowiązywania i wysokość prowizji naliczanej przy tego typu zobowiązaniach. W praktyce oznaczało to, że opłata ta mogła być stosowana zarówno na samym początku umowy kredytowej (w okresie od 3 do 5 lat), jak i przez dalszy czas jej obowiązywania.

Obecnie bank udzielając kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej może naliczyć nam prowizję za wcześniejszą spłatę maksymalnie w ciągu 3 lata licząc od daty rozpoczęcia spłaty zobowiązania. Co więcej, wspomniana opłata nie może przekraczać 3% wartości spłaconej kwoty.

Zgodnie z obowiązującym obecnie przepisami:

  • Klient ma prawo spłacić w banku całość lub część kredytu hipotecznego w dowolnym, wybranym przez siebie momencie. Jego obowiązkiem jest „jedynie” złożenie w banku wniosku z prośbą o dostarczenie wszystkich informacji koniecznych do przeprowadzenia tej operacji.
  • Bank ma prawo pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego jedynie przez 3 lata od momentu podpisania umowy kredytowej.
  • W sytuacji, gdy kredytobiorca spłaci swoje zobowiązanie wcześniej, bank jest zobligowany do obniżenia kosztów kredytu o te odsetki, które zostałyby naliczone przez okres o który skrócono czas kredytowania.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata?

To, ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego określa umowa kredytowa. Wysokość prowizji, którą pobierze od nas bank znajdziemy albo we wspomnianej już umowie kredytowej, albo w tabeli opłat i prowizji. Jeśli od początku bierzemy pod uwagę to, że spłacimy kredyt wcześniej, możemy negocjować związane z tym warunki jeszcze przed podpisaniem umowy. Okres w którym zapłacilibyśmy za wcześniejszą spłatę wynosi zazwyczaj od 3 do 5 lat. W tym czasie bank ma prawo zażądać od nas prowizji w wysokości od 1 do 5% kwoty, która podlega wcześniejszej spłacie.

Czy wcześniejsza spłata to dobre rozwiązanie?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, to rozwiązanie, które niesie za sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest obniżenie kosztu kredytu. Przyjmijmy, że zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na 30 lat. Jeśli spłacimy go po 20 latach, to unikniemy odsetek za pozostały czas kredytowania tj. 10 lat. Poza wynikającymi z tego oszczędnościami, wcześniej „pozbędziemy się” długu (co poprawi naszą zdolność kredytową) i w razie potrzeby będziemy mogli wnioskować o przyznanie kolejnego zobowiązania. Co więcej, możemy „wykorzystać” aktualnie obowiązujące stopy procentowe i spłacić (lub nadpłacić) kredyt tak szybko, jak to możliwe. Dzięki temu ewentualny wzrost wysokości miesięcznej raty nie będzie dla nas tak dotkliwy.

Zalety wcześniejszej spłaty

Zaletą wcześniejszej spłaty jest możliwość zrezygnowania z tych instrumentów finansowych, które otrzymaliśmy „w pakiecie” z kredytem hipotecznym. Wzięcie kredytu w danym banku wiąże się z koniecznością założenia w nim konta osobistego na które będzie wpływało nasze wynagrodzenie. Jeśli spłacimy zobowiązanie wcześniej, mamy prawo zamknąć taki rachunek bez żadnych konsekwencji. To samo dotyczy rezygnacji z karty kredytowej (jeśli ta również została „dołączona” do kredytu).

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego przekłada się także na zwolnienie zabezpieczenia, dzięki wykreśleniu banku z hipoteki. W razie potrzeby należąca do nas nieruchomość może stanowić atrakcyjny rodzaj zastawu.

Wady wcześniejszej spłaty

Największym minusem, którym obarczona jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest konieczność jednorazowego pozbycia się większej ilości gotówki (którą np. moglibyśmy zainwestować).

Ponadto, wprawdzie spłacimy nasz kredyt wcześniej, lecz nie zgromadzimy oszczędności i nie będziemy w stanie stworzyć poduszki finansowej. Posiadanie finansowego zabezpieczenia, dzięki któremu moglibyśmy utrzymać się np. wówczas, gdy stracimy pracę, to niezwykle istotna kwestia. Wspomniana już poduszka finansowa pozwoli nam zachować materialną stabilizację nawet wtedy, gdy przez jakiś czas nie będziemy uzyskiwali dochodu.

Jeśli myślimy o wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego, nie róbmy tego w pierwszych latach trwania umowy. Przeznaczone na to środki lepiej złożyć na lokacie lub przelać je na oprocentowane konto oszczędnościowe, a wcześniejszej spłaty dokonać dopiero wtedy, gdy nie będą wiązać się z nią kary finansowe. Przedterminowa płatność nie opłaci się także tym, którzy zaciągnęli kredyt w obcej walucie.

Jak skrócić czas kredytowania?

Jeśli interesuje nas wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego mamy do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest nadpłata zobowiązania. Nadpłata kredytu hipotecznego polega na spłacie wyższej kwoty niż ta, którą musimy uiścić w ramach miesięcznej raty. Możemy zdecydować się na nią np. wtedy, gdy zależy nam na skróceniu czasu kredytowania. Nadpłata może służyć także obniżeniu wysokości miesięcznej raty bez zmieniania okresu trwania zobowiązania.

Drugim sposobem na to, by skrócić okres kredytowania jest całkowita spłata długu przed terminem wskazanym w umowie. Weźmy jednak pod uwagę fakt, że może być ona obarczona koniecznością uiszczenia prowizji. Z punktu widzenia polityki banków takie posunięcie jest w pełni zrozumiałe, gdyż zarabiają one właśnie na tym, że udzielają nam kredytów. Prowizja za wcześniejszą spłatę stanowi w tym kontekście rekompensatę za utracone, przyszłe zyski.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Podsumowanie

Jeśli po zaciągnięciu kredytu hipotecznego, zdecydujemy się na jego wcześniejszą spłatę, sprawdźmy najpierw to na jakich warunkach jest to możliwe. Pamiętajmy, że zwłaszcza na początku trwania umowy kredytowej, banki mogą naliczyć nam za to dodatkową prowizję.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto