Provident zapłaci 12 mln złotych kary

Sąd apelacyjny podtrzymał wydaną wcześniej przez prezesa UOKiK decyzję o nałożeniu na firmę Provident 12,3 mln złotych kary. Wyrok jest prawomocny

Stara sprawa i niemiłe zaskoczenie

Sześć lat temu urząd antymonopolowy uznał, że Provident narusza interesy klientów. Naruszenie polegało na nieinformowaniu ich o opłacie przygotowawczej przez co zostali oni wprowadzeni w błąd odnośnie do całkowitego kosztu zobowiązania. Dodajmy, że pożyczki oferowane przez firmę Provident dostarczane są do domu klienta. W ten sam sposób odbierane są kolejne raty.

Cztery lata później Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił wcześniejszą decyzję uznając ją za błędną. Podkreślił również, że UOKiK nie dał firmie prawa do obrony.

Surowy wyrok sądu. Będzie odwołanie?

W kontekście tego, co działo się przez kilka ostatnich lat „najświeższy” wyrok, to prawdziwe zaskoczenie. Sąd o wiele surowiej niż wcześniejsze organa ocenił nieinformowanie klientów o konieczności uiszczenia opłaty przygotowawczej. Podkreślił również, że klienci nie byli świadomi istnienia dodatkowych kosztów związanych z obsługą pożyczki w domu. Ponadto, zdaniem Tomasza Kwiatkowskiego z biura prasowego UOKiK pobierane opłaty były nieadekwatne do rzeczywiście ponoszonych przez Providenta kosztów.

Przedstawiciele firmy pożyczkowej są zaskoczeni takim przebiegiem sprawy i zmianą korzystnego wcześniej dla nich wyroku. Provident czeka na pisemne uzasadnienie decyzji i rozważa podjęcie dalszych kroków. Obecny wyrok jest prawomocny, a Provident ma możliwość wniesienia kasacji.

Co na to branża?

Przedstawiciele firmy Provident podkreślają, że zależy im na reputacji – zarówno własnej jak i całej branży. Wydaje się jednak, że ta już ucierpiała. Chociaż zaufanie klientów w stosunku do firm pożyczkowych stopniowo wzrasta (obecnie wynosi ono 17%), to firmy działające w tym segmencie czeka jeszcze sporo pracy.

Podkreślmy jednak, że większość z nich działa zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania, troszczy się o dobro klientów i wkłada mnóstwo wysiłku w profesjonalną ich obsługę. Wpływające do Rzecznika Finansowego skargi dotyczące funkcjonowania firm pożyczkowych, to niewielki kawałek całego pożyczkowego tortu. Sam sektor szybkich pożyczek został w ciągu kilku ostatnich lat mocno uregulowany, a obecnie obowiązujące przepisy gwarantują klientowi należytą ochronę. Pożyczkodawcy obiecują w dalszym ciągu działać w duchu najwyższych standardów i jeszcze lepiej troszczyć się o bezpieczeństwo tych, którzy przychodzą do nich po finansowe wsparcie.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto