Pożyczki online – jak wygląda rynek pożyczkowy w Polsce?

Staranne procedury weryfikacyjne, wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalna obsługa klienta, to tylko niektóre przyczyny tego, że Polacy tak chętnie sięgają po pożyczki. Są przy tym coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, a przed dokonaniem ostatecznego wyboru starannie sprawdzają dostępne w sieci marki finansowe

Pożyczki online nie tracą na popularności

Na rynku usług finansowych trwa prawdziwy boom. Po taką formę wsparcia sięga coraz więcej osób. Poza regulacjami prawnymi, które zmieniły oblicze sektora pozabankowego i uczyniły rynek pożyczek gotówkowych bardziej przyjaznym dla konsumenta, najważniejszą zmianą jest wzrost zaufania klientów w stosunku do firm pożyczkowych. W 2017 roku instytucjom pozabankowym ufało 17% badanych, a dynamika wzrostu poziomu zaufania w niektórych okresach sięgała nawet 54%. Rejestr Firm Pożyczkowych prowadzony od tego roku przez Komisję Nadzoru Finansowego liczy około 400 pozycji. Gdy został uruchomiony na początku 2018 roku było wpisanych do niego jedynie 125 podmiotów.

Portfel pożyczkobiorcy coraz szczuplejszy

Jak wynika z raportu „Portfel statystycznego Polaka ” chociaż 68% respondentów pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, to co dziesiątemu badanemu środków nie wystarcza nawet na pokrycie bieżących wydatków. Połowa Polaków deklaruje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym ich sytuacja materialna nie uległa zmianie, 30% twierdzi, że wiedzie im się lepiej, a 20% uważa, że obecnie ma gorzej niż w minionych latach.

Prawie połowa badanych zamierza zacząć oszczędzać pieniądze, a 7% bierze pod uwagę skorzystanie z takich zewnętrznych źródeł finansowania jak kredyty i pożyczki. Ewentualnego zadłużenia obawiają się głównie konsumenci po 60 roku życia. Pozytywnie swoją sytuację finansową częściej oceniają mężczyźni niż kobiety (35%), osoby przed 34 rokiem życia oraz ci, którzy zarabiają więcej niż 3000 złotych netto.

Na zawartość swojego portfela i rosnące koszty życia narzekają przede wszystkim osoby mające najniższe dochody – 41% respondentów zarabiających poniżej 2000 złotych zadeklarowało, że ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Podobnej odpowiedzi udzieliły osoby z wykształceniem podstawowym (35% wskazań) i respondenci po 60 roku życia (36%).

Polak chętnie pożycza, ale wydatków nie ogranicza

Do tego, że sytuacja materialna niektórych gospodarstw domowych poprawiła się przyczynił się przede wszystkim wzrost dochodów (było tak w 67% przypadków). Na powstanie finansowych nadwyżek rzadziej miało wpływ ograniczenie wydatków i potrzeb konsumpcyjnych czy oszczędzanie pieniędzy (27%).

Na zawartości portfela statystycznego Polaka odbiły się także rządowe programy pomocowe. Poprawę sytuacji finansowej odnotowało dzięki nim 9% badanych. Z kolei 15% przyznało, że dziś ma do dyspozycji więcej środków, bo spłaciło zaległe zobowiązania.

Nie wszyscy znaleźli się w gronie tych szczęśliwców, którzy otrzymali podwyżkę czy wsparcie od rządu. Aż 61% badanych uznało, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu rosnących kosztów życia i utrzymania, a 22% zadeklarowało, że ich dochody zmalały w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Na stan swoich finansów narzekają nie tylko osoby najgorzej zarabiające. Z problemami finansowymi zmaga się także 7% badanych mających wysokie dochody. Co ciekawe, swoje wydatki dzięki pożyczkom finansują nie osoby o najniższych dochodach, a ci, których pensja wynosi mniej niż 3000 złotych (nie jest to zatem najniższa krajowa).

Pożyczkobiorca to kobieta pracująca

Wbrew obiegowej opinii pożyczkobiorca to osoba pracująca. Nie jest to ani żyjący z zasiłków bezrobotny, ani osoba zadłużona z komornikiem na koncie. Zdarzają się wprawdzie i tacy klienci, jednak dzięki coraz lepszym regulacjom prawnym większość firm pozabankowych działa obecnie zgodnie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania i bada zdolność kredytową konsumentów nim udzieli im finansowego wsparcia. Dodajmy jednak, że negatywna historia kredytowa czy posiadanie aktualnych zobowiązań nie muszą jeszcze oznaczać, że nie otrzymamy pożyczki. To jak zostanie rozpatrzony nasz wniosek zależy bowiem od wewnętrznej polityki finansowej firmy pożyczkowej.

Z danych opublikowanych przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych wynika, że po pożyczki częściej sięgają kobiety niż mężczyźni, co może wynikać stąd, że to one najczęściej zarządzają domowym budżetem. Tym samym, organizacja dodatkowych środków finansowych na pokrycie niespodziewanych wydatków zazwyczaj spada na ich barki. Panie nie tylko częściej korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania, lecz również lepiej spłacają te zobowiązania, które już zostaną im przyznane.

Polak zapożyczony, ale nie biedny

Jak już wspomnieliśmy, do grona klientów firm pożyczkowych nie zaliczają się jedynie osoby o najniższych dochodach. Często są to konsumenci mające wyższe zarobki od „statystycznego Polaka”. Równie często prowadzą one gospodarstwa domowe złożone z więcej niż dwóch osób. Co ciekawe, swoją sytuację finansową oceniają oni jako dobrą lub bardzo dobrą. Jednocześnie respondenci ci twierdzą, że nie stać ich na oszczędzanie i nie mogą sobie pozwolić na tworzenie poduszki finansowej.

Co czwarty klient firmy pożyczkowej uważa, że na zaspokojenie bieżących potrzeb wystarcza mu jedynie dlatego, że żyje oszczędnie. Niewielki odsetek badanych deklaruje, że środków finansowych nie wystarcza im nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Na co najczęściej pożyczamy? Wbrew temu, co może się wydawać nie są to impulsywne zakupy, ani niepotrzebne wydatki. Przyznane w ramach pożyczki środki przeznaczamy zazwyczaj na życie, pokrycie bieżących potrzeb, rzadziej na wakacje, remonty i organizację określonych uroczystości (np. świąt, wesela czy pierwszej komunii).

Pożyczki online – perspektywy rozwoju

Zachodnie standardy pożyczania, lepsze procedury weryfikacyjne, większa świadomość konsumentów i regulacje prawne sprawiły, że dziś rynek pożyczek gotówkowych wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 10 lat temu. Z rynku zniknęły nieuczciwe firmy, a pożyczanie pieniędzy poza sektorem bankowym stało się o wiele bezpieczniejsze.

Rozwój rynku usług pozabankowych pozwala postawić pytanie o przyszłość tej branży. Zdaniem ekspertów tym, czego możemy się spodziewać są dalsze wzrosty i kolejne regulacje. Pożyczkobiorcy dzięki nowym technologiom mają do dyspozycji coraz więcej narzędzi pozwalających im sprawdzić daną firmę przed skorzystaniem z jej usług. Pożyczkodawcy natomiast udoskonalają swoje systemy bezpieczeństwa i stosowane procedury weryfikacyjne. O przyszłość rynku pożyczkowego możemy być w najbliższym czasie zupełnie spokojni.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto