Pożyczka hipoteczna – co to takiego?

Z pożyczki hipotecznej możemy skorzystać jeśli jesteśmy właścicielami domu, mieszkania lub innego obiektu, który dla banku, bądź firmy pożyczkowej stanowić będzie rodzaj zabezpieczenia. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi od 60 do 80 proc. wartości nieruchomości

Pożyczka hipoteczna – podstawowe informacje

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i potrzebujesz środków na dowolny cel, odpowiednim dla ciebie produktem może być pożyczka hipoteczna. Co ciekawe, niektóre banki zgadzają się również na to, by (podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego) stanowiąca zabezpieczenie nieruchomość należała do osoby trzeciej. Nie musi być to nikt z nami spokrewniony, wystarczy „jedynie”, by dana osoba wyraziła zgodę na obciążenie posiadanego lokalu hipoteką. Dzięki zabezpieczeniu pożyczki hipoteką jest to (zaraz po kredycie hipotecznym) jeden z najtańszych sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Związane z pożyczką hipoteczną opłaty są o wiele niższe od tych, które musielibyśmy uiścić biorąc kredyt hipoteczny, choć nie jest to regułą.

Aby uzyskać pożyczkę hipoteczną musimy okazać w banku dokumenty potwierdzające to, że jesteśmy właścicielami zastawianej nieruchomości. Konieczne będzie także rzetelne przedstawienie swojej sytuacji finansowej, w tym osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków.

Potrzebne będą nam takie dokumenty jak:

-odpis z księgi wieczystej,
-akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości,
-akt darowizny (jeśli to w ten sposób weszliśmy w posiadanie lokalu),
-wypis z rejestru gruntów,
-potwierdzenie braku zaległości czynszowych w spółdzielni lub wspólnocie majątkowej,
-zaświadczenie o dochodach,
-umowa o pracę.

Chociaż co do zasady pożyczki hipoteczne znajdziemy przede wszystkim w bankach, to coraz częściej są one oferowane również przez prywatne firmy pożyczkowe.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Z uwagi na podobnie brzmiące nazwy wiele osób utożsamia kredyt hipoteczny z takim produktem jak pożyczka hipoteczna. Warto jednak wiedzieć, że są to dwa różne instrumenty finansowe.

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie o charakterze celowym, co oznacza, że pochodzące z niego środki możemy przeznaczyć jedynie na kupno nieruchomości, jej wyremontowanie lub modernizację. Właścicielami domu lub mieszkania na które wzięliśmy kredyt, stajemy się dopiero wówczas, gdy spłacimy całość zobowiązania. Natomiast pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla tych, którzy są już właścicielami nieruchomości i chcieliby ją „spieniężyć”. Główną różnicą pomiędzy pożyczką hipoteczną, a kredytem jest to, że pieniądze z pożyczki możemy wydać na dowolny cel. Co ważne, pożyczka hipoteczna skierowana jest jedynie do właścicieli nieobciążonych nieruchomości. Tym, co łączy oba produkty jest natomiast to, że ich zabezpieczenie stanowi lokal mieszkalny.

Ponadto, zarówno kredyt jak i pożyczka hipoteczna, to zobowiązania o długoterminowym charakterze – pierwsze z nich możemy zaciągnąć na 30, a drugie na 35 lat. Pamiętajmy jednak, że nawet przy tych samych parametrach, kredyt hipoteczny jest tańszy od pożyczki. Różni je także wysokość oprocentowania – te w przypadku najtańszych pożyczek hipotecznych wynosi 5 proc., gdzie w odniesieniu do kredytów hipotecznych jest to niewiele ponad 4 proc.

Jak wiadomo, zaciągając kredyt hipoteczny musimy dysponować wkładem własnym w wymaganej przez bank wysokości. W odniesieniu do pożyczki hipotecznej nie mamy takiego obowiązku. Przy kredycie hipotecznym jego maksymalna kwota zależna jest przede wszystkim od oceny naszej zdolności kredytowej. Przy pożyczce hipotecznej decydujące znaczenie ma wartość nieruchomości.

Pożyczka hipoteczna – ile mogę pożyczyć?

To jaka kwota pożyczki zostanie nam przyznana zależy przede wszystkim od tego, ile warta jest nieruchomość, którą planujemy zastawić. Z uwagi na fakt, że pożyczka hipoteczna dotyczy wysokich kwot, ubieganie się o nią to czasochłonny proces, zbliżony do wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Podobnie jak przy kredycie bank zweryfikuje naszą zdolność i wiarygodność kredytową, przyjrzy się temu, ile zarabiamy i ile wydajemy „na życie”. To, ile dokładanie dostaniemy zależy od wewnętrznej polityki banku i od tego jak oceniona zostanie nieruchomość mająca pełnić funkcję zabezpieczenia. Co oczywiste, im wyższa jest jej wartość, tym przychylniejszym okiem spojrzy na nas bank. W niektórych bankach otrzymamy pożyczkę w kwocie nawet do 80 proc. wartości nieruchomości.

Koszt pożyczki hipotecznej

Jak już wspomnieliśmy, pożyczka hipoteczna jest droższa od kredytu hipotecznego. Na jej koszt składa się przede wszystkim oprocentowanie tj. stopa procentowa WIBOR i marża banku. Zobowiązania ze stałym oprocentowaniem są bardzo rzadko spotykane, stąd też zaciągając pożyczkę musimy liczyć się z tym, że jej koszt może wzrosnąć w trakcie trwania umowy. Wynika to z faktu, że wspomniana już stopa procentowa WIBOR może podlegać okresowym wahaniom, co przełoży się na oprocentowanie pożyczki.

Kolejnym związanym z pożyczką hipoteczną kosztem jest prowizja. Bank pobiera ją za samo rozpatrzenie wniosku i za związane z tym czynności (np. za ocenę naszej zdolności kredytowej). Ponadto, dodatkowe koszty mogą zostać nam naliczone przy wcześniejszej spłacie lub zmianie okresu kredytowania. Stąd też to, ile przyjdzie nam zapłacić za pożyczkę hipoteczną najlepiej jest sprawdzić jeszcze przed tym nim zaczniemy się o nią ubiegać.

Ostatnia kwestia to ubezpieczenie pożyczki. Jest ono obowiązkowe, a jego koszt wliczony jest w marżę lub występuje pod postacią opłaty stanowiącej procent od kwoty zobowiązania.

Podsumowanie

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest pozbawiona obciążeń nieruchomość, co dla wielu osób stanowi największą jej wadę. Na korzyść pożyczki hipotecznej przemawia natomiast to, że jest ona tańsza od o wiele bardziej znanego kredytu gotówkowego. Przeszkodą w jej uzyskaniu może być natomiast konieczność przebrnięcia przez wiele formalności i długi czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto