Pożyczka bez umowy o pracę

Najchętniej widzianą przez banki formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Najlepiej zawarta na czas nieokreślony. Nieco inaczej wygląda to w firmach pożyczkowych w których finansowe wsparcie otrzymamy również wtedy, gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę cywilnoprawną

Dlaczego banki nie lubią umów cywilnoprawnych?

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło lub na umowę zlecenie mogą mieć spore trudności z otrzymaniem kredytu lub pożyczki. Zwłaszcza jeśli po taki zastrzyk gotówki udają się do banków, które nie lubią umów cywilnoprawnych traktując je jako niepewną formę zatrudnienia.

Jeśli pracujemy na którejś ze wspomnianych umów bank nie weźmie pod uwagę całości otrzymywanych przez nas dochodów. Będzie to (w zależności od konkretnej placówki) 50 lub 80% pensji, która rzeczywiście wpływa na nasze konto.

Niestety, umowę o pracę nie tak łatwo dostać. Z punktu widzenia pracodawcy jest to najmniej korzystna (a przy tym najbardziej kosztowna) forma zatrudnienia. Dlatego też zarówno duże firmy, jak i mniejsze przedsiębiorstwa najchętniej oferują tzw. umowy śmieciowe. Nie są one jednak atrakcyjne dla pracowników, których nie chroni wówczas Kodeks pracy. Ponadto w ich przypadku wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę jest trudniejsze niż w odniesieniu do osób, które mają umowę o pracę. Niechęć banków wynika przede wszystkim z faktu, że umowy cywilnoprawne nie gwarantują pewnego i stałego dochodu. Niekiedy trwają one do momentu wykonania zleconego dzieła. Są one z reguły zawierane na czas określony i nie wiążą pracownika z pracodawcą. Często ten pierwszy sam nie wie czy otrzyma kolejną umowę.

Osoba pracująca na „umowie śmieciowej” może zostać zwolniona praktycznie z dnia na dzień, a wówczas straci podstawowej źródło utrzymania. Brak dochodów może z kolei przełożyć się na problemy z terminową spłatą zobowiązań. To właśnie przed takimi sytuacjami pragną chronić się banki. Na szczęście nawet jeśli nie mamy umowy o pracę możemy otrzymać potrzebne nam finansowe wsparcie. Warunek jest jeden. Musimy spełnić stawiane przez pożyczkodawcę warunki.

Pożyczka bez umowy o pracę – jak dostać?

Jeśli interesuje nas taki produkt finansowy jak pożyczka bez umowy o pracę powinniśmy dokładnie zapoznać się ze stawianymi przez pożyczkodawcę warunkami. Na szczęście w przeciwieństwie do banków prywatne firmy pożyczkowe akceptują różne źródła dochodów, co oznacza, że brak umowy o pracę nie przekłada się na wydanie negatywnej decyzji kredytowej. Ważniejsze od samej formy zatrudnienia jest posiadanie stałego i regularnego dochodu, którego źródłem może być również umowa cywilnoprawna.

O pożyczkę gotówkową możemy ubiegać się wówczas, gdy jesteśmy w wymaganym przez pożyczkodawcę wieku, posiadamy dowód osobisty, mamy konto w jednym z polskich banków i stały adres zameldowania.

Konieczne jest także posiadanie numeru telefonu i adresu mailowego. Co ważne, pożyczkodawca nie będzie wymagał od nas zaświadczenia o dochodach, ani dodatkowych poręczeń czy zabezpieczeń. O tym, co musimy zrobić, by otrzymać pożyczkę zostajemy poinformowani już na etapie składania wniosku.

Jak wskazuje sama nazwa pożyczki ratalne możemy rozłożyć na wygodne w spłacie raty, które uiszczamy co miesiąc. To na jaki okres spłaty się zdecydujemy zależy tylko od nas. Wszystkie formalności jakich musimy dopełnić, by otrzymać pożyczkę znajdziemy na stronie internetowej konkretnej instytucji. To tam również należy szukać danych o tym, ile zapłacimy za naszą pożyczkę, jak przedstawiają się poszczególne związane z nią koszty i co może być powodem tego, że pożyczka mimo pozornego spełnienia wszystkich warunków nie zostanie nam przyznana. Powodem wydania odmownej decyzji kredytowej może być np. błędne wypełnienie wniosku, podanie w nim niepełnych danych etc.

Pożyczka bez umowy o pracę – czy jest możliwa?

Jeśli spełniamy stawiane przez pożyczkodawcę warunki, to od otrzymania potrzebnej nam sumy dzieli nas jedynie kilka kroków. Po pierwsze, musimy wybrać kwotę pożyczki i okres jej spłaty. Jedno i drugie powinno być dostosowane do naszych możliwości finansowych. Wprawdzie firmy pożyczkowe podchodzą do potencjalnych klientów o wiele przychylniej niż banki, łagodniej patrzą również na kwestię zdolności kredytowej, ale przyznane przez nie zobowiązanie to nadal dług, który będziemy musieli oddać. Brak terminowej płatności wiąże się z takimi konsekwencjami jak wezwania do zapłaty (nie są one darmowe), trafienie na listę dłużników i trudności z otrzymaniem w przyszłości kolejnego kredytu czy pożyczki.

Istotna jest także wspomniana już kwota o przyznanie której się ubiegamy. Tutaj powinniśmy dobrze oszacować to, ile miesięcznie możemy przeznaczyć na spłatę tak, by nie stała się ona zbytnim obciążeniem dla domowego budżetu. Wysokość raty musi uwzględniać to, ile zarabiamy, ile wydajemy na życie, czy spłacamy już jakieś zobowiązania, jakie wydatki w naszym budżecie są stałe, a z których możemy zrezygnować etc.

Ponadto, pożyczka zawsze powinna być brana na konkretny cel, dzięki czemu będziemy wiedzieć jakiej dokładnie sumy potrzebujemy. Jeśli pożyczka nie wystarczy nam na pokrycie najpilniejszych wydatków konieczne może okazać się wnioskowanie o przyznanie kolejnego zobowiązania. Z tym (zanim spłacimy poprzednie) możemy mieć jednak spore trudności.

Kolejny krok to wypełnienie formularza aplikacyjnego. Tutaj należy podać prawdziwe i aktualne dane i uważnie wypełnić wszystkie wymagane przez pożyczkodawcę pola. Tym, co musimy podać jest m.in. wysokość naszego dochodu, numer telefonu, numer pesel, numer rachunku bankowego etc.

Gdy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zapoznajmy się z umową i harmonogramem spłaty poszczególnych rat. Umowa pożyczki zostanie nam wcześniej przesłana na podany we wniosku adres mailowy, dzięki czemu będziemy mogli zapoznać się z nią w zaciszu domowego ogniska. W momencie, gdyż pożyczka bez umowy o pracę zostanie nam przyznana tym, czego powinniśmy dopilnować jest terminowe uiszczanie kolejnych rat.

Podsumowując, uzyskanie pożyczki bez umowy o pracę jest możliwe. Pamiętajmy jednak, że o wiele łatwiej niż w banku otrzymamy ją w firmie pożyczkowej.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto