Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Obowiązek informacyjny, czyli ochrona Twoich danych na najwyższym poziomie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi zagadnieniami.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Affiliate Partners Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 99 lok. 9, 02-001 Warszawa, NIP: 5342427508, REGON: 141918409, KRS: 0000332371, numer telefonu: (22) 3760076, adres email:  [email protected]

W jakich celach i na jakiej podstawie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe Affiliate Partners Sp. z o.o. przetwarza w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 2. kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 b RODO – wykonanie umowy);
 3. obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 4. dokonywania rozliczeń (art. 6 ust. 1 c RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 5. analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Affiliate Parters Sp. z. o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art. 6 ust. 1 f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 a RODO – wyrażenie zgody).

Jakie dane zbieramy?

Na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

 1. Pliki cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej;
 2. Imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą. Również przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki zostaniesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mogli Cię zidentyfikować;
 3. E-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania, na Twój e-mail wysyłamy również decyzję o przyznaniu pożyczki;
 4. Numer PESEL – przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki zostaniesz proszony o podanie swojego numer PESEL, tak abyśmy mogli Cię zidentyfikować;
 5. Numer dokumentu tożsamości – przy składaniu wniosku o przyznanie pożyczki zostaniesz proszony o podanie numeru swojego dokumentu tożsamości, tak abyśmy mogli Cię zidentyfikować;
 6. Telefon – za pomocą numeru telefonu kontaktujemy się z Tobą i odpowiadamy na Twoje zapytania, Twój numer telefonu służy również do przesłania informacji o przyznaniu pożyczki za pomocą wiadomości tekstowej;
 7. Wykształcenie – ta dana jest wymagana przez naszych pożyczkodawców;
 8. Stan cywilny – ta dana jest wymagana przez naszych pożyczkodawców;
 9. Źródło dochodu – ta dana jest nam niezbędna do określenia Twojego źródła utrzymania, a co za tym idzie identyfikacji Twojej wypłacalności;
 10. Dochód netto – ta dana jest nam niezbędna do identyfikacji Twojej wypłacalności;
 11. Adres zamieszkania – adres zamieszkania pozwoli Cię zidentyfikować;
 12. Typ i status nieruchomości – ta dana jest nam niezbędna do identyfikacji Twojej wypłacalności;
 13. Liczba zamieszkałych osób oraz miesięczna suma opłat – ta informacja jest nam niezbędna do identyfikacji Twojej wypłacalności.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.pozyczkago.pl przekazujemy:

 1. Podmiotom przetwarzającym, tj. firmom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze żądanie.
 2. Pożyczkodawcom, którzy decydują o przyznaniu pożyczki, tj.:
  • LTU Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 56, 15–101 Białystok, Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000611492.
  • ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 6 lok. 32, 15 – 063 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270.
 1. Firmom, świadczącym usługi pośrednictwa pożyczkowego: Lead Link Sp. z o.o, ul. Aleje Jerozolimskie 99/9, 02-001 Warszawa, NIP: 7162816540, REGON: 360955964, Doradcafinansowy Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252710979, REGON: 367262508, Solutions4ad Sp. z o. o, Al. Wojska Polskiego 11, 70-470 Szczecin, NIP: 8522569424, REGON: 320817874, Affiliate Partners Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 99/9, 02-001 Warszawa, NIP: 5342427508, REGON: 141918409.,  Strefa Finansów S.A. ul.Buraczana 6B, 52-311 Wrocław, NIP: 5222999573, Collection Link Sp. zo.o., 05-090 Falenty, Raszyn, ul. Aleja Hrabska 4A NIP: 7162816161, Stanisław Duda Legal, Armii Krajowej 116/3, 81-824 Sopot, NIP: 532 205 60 90

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej – wszystkie firmy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ile czasu przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.pozyczkago.pl przechowujemy 10 pełnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

Jakie masz prawa?

Twoje prawa to:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;
 2. prawo do sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie, w którym uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Czy musisz podawać dane?

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku kiedy chcesz przesłać nam formularz kontaktowy, a my mogli się z Tobą skontaktować z informacją zwrotną oraz w momencie, w których wypełnić nasz formularz w celu uzyskania pożyczki.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Twoje dane, które pozostawiłeś na naszej stronie internetowej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania przez Affiliate Partners Sp. z o.o.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto