Ogromne zyski banków. Wzrost o 25 proc. w pięć miesięcy

W 2018 roku zysk netto sektora bankowego może wynieść 15 mld złotych. Już po pięciu miesiącach roku jest on większy o 25 proc. niż przed rokiem. To imponujące tempo w najbliższym czasie ma jednak wyhamować. Nie zmienia to jednak faktu, że zyski banków są ogromne.

Innowacyjni Polacy

Polskie banki na tle europejskich uchodzą za jedne z najbardziej innowacyjnych. Nie byłoby to możliwe gdyby nie podejście samych konsumentów. Polacy są otwarci na finansowe nowinki. Chętnie wykonujemy transakcje bezgotówkowe, mimo iż pod tym względem wciąż daleko nam do krajów skandynawskich. W Szwecji, czyli światowym liderze płatności elektronicznych i mobilnych, standardem są tabliczki z informacją „nie akceptujemy gotówki”. Również Norwegia podąża śladem swojego sąsiada. Mimo to, nasze podejście jest dużo bardziej postępowe (jeżeli można nazwać transakcje bezgotówkowe w ten sposób) niż chociażby Niemców, którzy w dalszym ciągu nie wychodzą z domu bez gotówki. Innowacyjność nie musi jednak iść w parze z zyskami banków. Te uzależnione są od wielu czynników. W porównaniu do największych niemieckich finansowych molochów polskie banki są niewielkie. Systematycznie jednak rosną. Ich zysk w pięciu pierwszych miesiącach roku wzrósł w ujęciu rocznym aż o 25 proc.

Gigantyczny wzrost

W ujęciu kwotowym przyrost wyniósł 6,44 mld zł. Eksperci szacują, że w kolejnych miesiącach tempo wyhamuje i nie będzie tak imponujące. Zamiast 25 proc. ma się zatrzymać na ok. 10 proc. W całym 2018 roku zysk banków netto ma oscylować w graniach 15 mld zł. W ogólnym bilansie najważniejszym wskaźnikiem dla tych instytucji jest wynik odsetkowy. Dotychczas w 2018 roku wzrósł on o 9 proc. do 18,6 mld złotych. Fajne, żywe tempo, ale w całym 2017 roku było większe i wyniosło 12 proc. Rzeczpospolita przytacza wypowiedź Łukasza Jańczaka, analityka towarzystwa funduszy inwestycyjnych Ipopemy, który twierdzi, że w reszcie roku wzrost wyhamuje do 5 proc. Jeśli tak się stanie, to w całym 2018 roku, wskaźnik ten będzie zdecydowanie mniejszy niż w ubiegłych 12 miesiącach. Dlaczego tak się stanie? Jańczak zwraca uwagę, że w kwietniu i maju widoczny był spadek marży odsetkowej. Było to spowodowane promocjami depozytowymi i ich wyższym oprocentowaniem. Zyski z opłat i prowizji, które ukształtowały się na poziomie 5,5 mld złotych także spadły – o 2 proc. W całym 2017 roku wzrosły natomiast o 9 proc.

Koszty działania

W pierwszych pięciu miesiącach, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, koszty działania banków wzrosły o 5 proc., osiągając wartość 14,7 mld zł. Wpływ na to miały większe koszty pracownicze (6 proc.) oraz koszty ogólnego zarządu (4 proc.). Wynagrodzenia w bankowości rosną wolniej niż w całej gospodarce. Dodatkowo liczba pracowników w tym sektorze spada. Banki, aby sprostać oczekiwaniom stawianym przez klientów, coraz mocniej stawiają na internet. Stacjonarne placówki, które coraz częściej świecą pustkami są więc zamykane. Finalnie, w całym 2018 roku zysk netto banków może wynieś 15 mld złotych. Rok wcześniej było to 13,6 mld złotych.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto