Pytania i odpowiedzi

Możesz ubiegać się o pożyczkę w kwocie od 1 000 do 5 000 zł.

Możesz rozłożyć spłatę pożyczki na okres od 6 do 36 miesięcznych rat.

Spłata pożyczki odbywać się będzie w równych ratach.

Wypłata nastąpi na numer konta bankowego wskazanego w umowie pożyczki.

Należy wypełnić wniosek, zaakceptować otrzymaną propozycję, zapoznać się z umową i formularzem informacyjnym.

Należy pracować w Polsce, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać ważny dowód osobisty i aktywny numer telefonu komórkowego.

Przelew weryfikacyjny należy wykonać po zaakceptowaniu oferty pożyczki.

Po ściągnięciu umowy pożyczki należy wykonać przelew na wskazany numer konta bankowego upewniając się, że tytuł przelewu jest właściwie opisany.

Aktualnie można mieć jedną aktywną umowę pożyczki.

W ciągu około minuty od złożenia kompletnego wniosku kredytowego.

Najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu właściwego zaksięgowania przelewu weryfikacyjnego.

Przykładowym powodem odmowy udzielenia pożyczki może być np. negatywny wpis w rejestrze danych (BIK, ERIF, BIG Infomonitor)

Wykonując przelew weryfikacyjny zawieramy umowę pożyczki.

Tak, zawsze można wcześniej spłacić pożyczkę.

Tak, taka możliwość istnieje w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki.

Zawsze przekazujemy odpowiedź na każdy złożony wniosek - niezależnie od tego czy dotyczy możliwości udzielenia pożyczki lub jej braku.

Nie ma żadnych innych opłat poza tymi, które  są wymienione w umowie pożyczki.

Spłata następuje zgodnie z harmonogramem spłat wydawanym wraz z umową pożyczki.

Tak, stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Nie, w przypadku nie otrzymania pożyczki nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli RRSO jest określeniem wynikającym z Ustawy o kredycie konsumenckim - uwzględnia ona wszystkie ponoszone przez konsumenta koszty w związku z umową o pożyczkę w stosunku rocznym - jest to wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć

Mieć ukończone
24 lata

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto